ارائه خدمات درب به درب کالا

ارائه خدمات درب به درب کالا در مسیرهای داخلی و بین المللی

عدم مراجعه به دفاتر خدمات بار یا فرودگاه

صرفه جویی در وقت

کاهش هزینه فرستنده

خدمات حمل و نقل بار در کیان ترابر

این خدمات از طریق مراجعه به محل کار یا منزل فرستنده جهت پذیرش و صدور بارنامه و بسته بندی کالا و ارسال به منزل یا محل کار گیرنده در داخل یا خارج از ایران ارائه می شود.

ثبت سفارش

مهم ترین تفاوت کیان ترابر ارائه خدمات برای مشتریان است.

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات پرواز کافیست یکبار تماس بگیرید.

در صورت هرگونه خسارت یا تاخیر در ارسال طبق قانون ورشو، خسارت پرداخت می شود.

جهت ارائه مشاوره درباره ارائه خدمات درب به درب کالا تماس بگیرید.